De verdwaalde engel

Een engel verliet de hemel en verdwaalde. Ze daalde neer op aarde en werd een stoffelijk wezen. Hard en pijnlijk was haar landing. Haar lijf werd zo stijf, dat het vanzelf versteende in een granieten standbeeld.