Leve de koning!

Wat zouden wij mensen moeten beginnen zonder overheid! Stel je voor: een leven zonder regering… Ons leven zou één en al chaos en destructie zijn. We zouden overgeleverd zijn aan criminelen, moordenaars, verkrachters, rovers en leugenaars. Gelukkig maar dat wij onderdanen zijn van de wijze en liefdevolle mensen die ons regeren. Dit kan niet genoeg benadrukt worden in een tijd dat meer en meer mensen twijfelen aan het nut van een overheid. 

 

Het is ontzettend belangrijk het gezag van de overheid zonder reserves te erkennen. Elk gezag dat boven ons gewone mensen staat is afkomstig van de Schepper van hemel en aarde. God geeft speciaal gezag aan mensen en instituten die hij daarvoor het meest geschikt acht. Er is geen gezag denkbaar dat niet van God komt. Het is zijn wijze en onbetwistbare instelling. Dat heeft de geschiedenis wel bewezen. Zonder de deskundige leiding van onze overheden was onze beschaving nooit tot zulke hoogten gekomen.

 

Loyaal aan de koning

Ook het huidige gezag is natuurlijk Gods excellente idee. In Nederland heeft de Schepper zelfs een koningshuis ingesteld dat door erfopvolging stabiliteit, continuïteit en een leven in vrede waarborgt. Onze vorst Zijne Majesteit Willem-Alexander is koning bij de gratie Gods. We prijzen onszelf gelukkig dat hij, zijn deskundige en kreukloze vrouw Hare Majesteit Koningin Máxima en zijn intelligente en charmante dochter Hare Koninklijke Hoogheid Kroonprinses Amalia deel uitmaken van het hoogste bestuurs- en rechtscollege in ons land, de Raad van State. Zij hebben natuurlijke leiderschapskwaliteiten. 

Het is niet meer dan logisch dat politici en juristen voor de uitoefening van hun gewichtige ambt hun loyaliteit betuigen aan de koning. Dat doen ze door het zweren van de eed of het uitspreken van de belofte. Door de koning trouw te zweren erkennen ze het onaanvechtbare gezag zoals het door God is ingesteld. En daarmee doen ze automatisch het goede voor het welzijn van de bevolking. God kan zijn mooie plannen met mens en wereld het beste bereiken door middel van overheden en hun helpers. Onze talenten en kwaliteiten kunnen pas optimaal tot bloei komen binnen de kaders van alle regels en wetten die onophoudelijk in ons belang worden gemaakt en aangevuld.

 

Koningsdag

Het is zo ongelooflijk waardevol dat de koning als het symbool van de Nederlandse natie in vol ornaat is afgebeeld in rechtszalen, overheidsgebouwen, vrijmetselaarsloges en andere plekken waar mensen gaan voor liefde, recht en vrijheid. Het herinnert ons er steeds weer aan dat hij als een beschermende vader voor ons is. In moeilijke tijden staat hij ons altijd bij. Zijn liefde voor het volk is onovertroffen. Het is meer dan terecht dat hij vrijgesteld is van belastingen en dankzij ons gratis vorstelijk en royaal mag wonen en leven, want de taak en verantwoordelijkheden die God op zijn schouders heeft gelegd zijn niet licht. 

Het is van het grootste belang dat wij onze geliefde koning en zijn familie respecteren en op handen dragen. Het is een unieke traditie dat wij Koningsdag en King’s Week mogen vieren om onze liefde voor de koninklijke familie ook praktisch tot uitdrukking te kunnen brengen. Wat is er mooier dan klappen voor de koning of hem zelfs een hand geven als hij met zijn gezin voorbij komt? De nauwe band die we zo diep in ons hart voelen met de Oranjes wordt er zoveel sterker door. Het is hartverwarmend dat deze week in vele kerken en op andere plekken het Wilhelmus wordt gezongen. Leve de koning!

 

Lintje van de koning

Het zal duidelijk zijn dat God ook gezag geeft aan de regerende instanties die onze beperkende nationale grenzen overschrijden. Het gezag van Brussel en van een wereldregering komt ook uit Gods hand. De hele wereld ligt namelijk in Gods hand. Besef: er is geen enkel gezag dat niet van God komt. Elk gezag schept de orde die de wereld nodig heeft. Zonder overheidsgezag zouden we vervallen in chaos en anarchisme. Mensen zijn niet in staat in vrede met elkaar samen te leven zonder de goede zorg en leiding van de overheid.

Wie zich dus verzet tegen het gezag dat boven ons is gesteld, verzet zich dus tegen een instelling van God en doet zichzelf ernstig te kort. Wie het kwade doet of burgerlijk ongehoorzaam is, roept over zichzelf zijn veroordeling af. Politie, ME’ers, Romeo’s en deurwaarders zijn de onmisbare helpers om de rechtsstaat in stand te houden. 

Het enige wat we dus hoeven te doen is het gezag van de overheid te gehoorzamen. Wie dat niet doet, doet wat slecht is en moet dus de overheid vrezen. Wie gehoorzaamt, doet het goede en verdient zelfs een lintje van de koning. Wie zich eenvoudig aan alle regels houdt, heeft niets te vrezen of om bang voor te zijn. De wapenstok van de politie zal hem niet raken. 

 

Gewetensvol onderdaan

Het is nauwelijks voor te stellen dat er mensen zijn die minder positief over de overheid denken. Wil je niet in angst voor de overheid en de politie leven? Doe eenvoudig wat van je gevraagd wordt en de overheid zal je prijzen en belonen. Want vergeet nooit: zij staat in dienst van God en is er voor jouw welzijn.

Maar vergis je niet: trek je je niks aan van de wetten van de overheid, dan heb je natuurlijk wel alle reden om haar te vrezen. De overheid draagt de wapenstok niet tevergeefs. Zij heeft als enige het geweldsmonopolie, omdat ze in dienst staat van God. Door ieder die onwettige dingen doet zijn of haar verdiende straf te geven, toont ze slechts Gods gerechtvaardigde toorn. 

Erken dus het gezag van overheden, het is in je eigen belang. Het beste is dit niet alleen te doen uit angst voor de overheid, maar vooral vanuit je geweten dat zegt dat de overheid het goddelijke recht heeft jou te regeren.

 

Belasting betalen als voorrecht
Dit is toch ook waarom wij het normaal vinden belasting te betalen aan de overheid? De belastinginspecteur staat in dienst van God. En de deurwaarder ook. Als jij je belastingen niet betaalt waar de overheid recht op heeft, dan is het niet meer dan vanzelfsprekend dat de politie met de deurwaarder langs komen, jou zo nodig je huis uitzetten en je inboedel verkopen. De koning en alle overheidsdienaren moeten hun taak naar behoren kunnen uitvoeren en daar is nu eenmaal ieders bijdrage bij nodig.

Zie het als een groot voorrecht belasting te betalen in een hoog beschaafd land als Nederland. En kan je je belastingen echt niet betalen, zorg dan dat je het wél kunt. Dat is het minste wat je kunt doen voor allen die hun leven geven om namens God de verantwoordelijke taak van ambtenaar in dienst van de overheid uit te voeren. Het is een kwestie van respect. Geef elke gezaghebbende overheidsinstantie waar ze recht op heeft: betaal belasting aan wie je belasting verschuldigd bent, accijns aan wie je accijns verschuldigd bent, heb alleen angst voor wie dat verdient, heb respect voor wie respect verdient. Dank God voor de overheid: zij is niets minder dan een geschenk uit de hemel!


Vrij naar De Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 13 vers 1-7

Anthonie

https://t.me/herinnerjezelf


2 gedachten over “Leve de koning!”

 1. André Anuvida:
  Wat dacht je van deze brief als ingezonden brief in alle kranten?
  Deze brief mag breed gelezen worden..

  Reactie:
  Aardige gedachte, André. Ik vermoed dat het stuk voor een ingezonden brief te lang is en ze het zullen inkorten, mochten ze al tot plaatsing overgaan. 😊

 2. Annemarie:
  Prachtig hoe een vrije bijbelvertaling van ruim 2000 jaar geleden als een transparant velletje papier over het heden valt! Knap staaltje heldere visie én koppelen.. Boudewijn de Groot zong het ooit : ” want er komen andere tijden”

  Reactie:
  Ik verwonder me er ook altijd weer over te merken hoe verrassend actueel die oude teksten zijn, Annemarie. 👌🏼

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *